Благица Серафимова Тенева

✅️ Благица Серафимова - Тенева, Одговорна сестра на Болнички оддел - ГАО во Болница Д-р Органџиски / Hospital Dr. Organdziski;
✅️ Дипломирана медицинска сестра при ВЗШ, Универзитет ,,Гоце Делчев" - Штип;
✅️ Работно искуство: 🔹️Од 2005 до 2006 год. во Општа болница - Кочани, Детска и превентивна стоматологија како медицинска сестра;
🔹️Од 2006 до 2017 год. во Облешево, ПЗУ ,,Даре - Дент, д-р Валентина" како забен асистент;
🔹️Од 2017 до 2018 во Штип во ПЗУ ,,Д-р Наџакова" како медицинска сестра;
🔹️Од 2018 до 2022 год. во Штип, Клиничка болница, Хирушко одделение како медицинска сестра...

Благица Серафимова Тенева