Ценовник

АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЈА

1 Интраутерина инсеминација 9.000
2 Две последователни инсеминации во еден циклус 12.000
3 Хистеросалпинго сонографија - испитување проодноста на јајцеводите 8.000
4 MAR-тест - утврдување имунолшка форма на стерилитет 3.000
5 Спермограм 3.000
6 Пункција на циста 8.000
7 Пункција на циста под анестезија 12.000
8 Ин витро оплодување со ембриотрансфер и анестезија 125.000
9 Ин витро оплодување без ембриотрансфер 52.000
10 Ин витро оплодување втор обид 117.000
11 Ин витро оплодување трет обид 112.000
12 Ин витро оплодување на спонтан (природен) циклус 62.000
13 Ин витро оплодување на спонтан циклус без ЕТ 18.000
14 Анестезија 6.000
15 Ин витро оплодување преку ФЗО на РМ - партиципација 0.00
Цените се во денари

КРИОБАНКА

1 Замрзнување на сперматозоиди 21.000
2 Замрзнување на ембриони 38.000
3 Трансфер на замрзнати ембриони 28.000
4 ТЕСЕ плус замрзнување 30.000
5 Чување на биолошки материјал - годишна доплата 6.000
6 Замрзнување на сперматозоиди - втор пат 12.000
7 Донорски материјал сперматозоиди 58.000
8 Донорски материјал сперматозоиди - итна постапка 105.000
9 Донација на 6 јајцеклетки 399.500
10 Донација на 8 јајцеклетки 462.000
11 Донација на 12 јајцеклетки 573.000
12 Информации за донор 37.000
Цените се во денари

ИНТЕРВЕНЦИИ

1 Полипектомија 3.000
2 Полипектомија на ендоцервикална киретажа 7.000
3 Биопсија на цервикс 3.000
4 Биопсија на цервикс со ендоцервикална киретажа 7.000
5 Доплата за патохистолошки преглед 2.500
6 Местење на интраутерина спирала 6.000
7 Вадење на интраутерина спирала 3.000
8 Вадење на интраутерина спирала под контрола на ултра звук 6.000
9 Марсупулизација на циста 7.000
10 Инцизија со дренажа со аналгоседација 7.000
11 Лекување ранички на цервикс со хируршки СО2 ласер 17.000
12 Лекување ранички на цервикс со хируршки СО2 ласер - проширено 20.000
13 Лекување ранички на цервикс со хируршки СО2 ласер - голема површина 25.000
14 Кондиломи ласерско одстранување со хируршки СО2 ласер 18.000
15 Хистероскопски скречинг 25.000
16 Анестезија 6.000
Цените се во денари

ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

1 Здравствен совет 1.000
2 Гинеколошки преглед со здравствен совет 2.000
3 Видеоколпоскопија 3.000
4 Земање брис - ПАП тест 1.000
5 Земање бактериолошки брисеви 600
6 Земање материјал за HPV типизација 600
7 Тераписко туширање на вагина 600
8 Вагинален ултразвук 2D 3.000
9 Вагинален ултразвук 2D колор доплер 3.500
10 Вагинален ултразвук 5D 4.500
11 Видеоколпоскопија со 2D ултразвук 4.500
12 Пакет - видеоколпоскопија+ПАП тест+2D ултразвук 5.000
13 Мамографија - ултразвучна со клинички преглед на дојки 3.000
14 Пакет - видеоколпоскопија + ПАП тест + 2D ултразвук + ултразвучна мамографија на дојки 7.000
15 Пакет - видеоколпоскопија + 2D ултразвук + ултразвучна мамографија на дојки 6.500
16 Клинички преглед на бремена жена 2.000
17 Ултразвучен преглед во бременост - рутински 3.000
18 Ултразвучен преглед фетална биометрија, колор доплер 3.500
19 Дијагноза на бременост 5D ултразвук 4.000
20 5D ултразвук во бременост 4.500
21 Следење на близначка бременост 6.000
22 Ултразвучен скрининг со морфологија во бременост 4.500
23 Документирање со CD 500
24 Ултразвучна цервикометрија 1.500
25 Ултразвучна фоликулометрија 1.000
26 Кардиотокографија - CTG 1.500
27 Абдоминален ултразвучен преглед 3.500
Цените се во денари

ДОПОЛНИТЕЛНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ ИСПИТУВАЊА

1 Биохемиски скининг - за детекција на генетски аномалии на плодот (синдрома на Даун, тризомија 18, 13 и неурални дефекти) 3.800
2 Пакет микробиолошки брисеви - хламидија, микоплазма, уреоплазма и патогени бактерии 2.800
3 Спермокултура 900
4 Уринокултура 350
5 Вагинален брис 900
6 Цервикален брис 900
7 Уреоплазма / Микоплазма 1.000
8 Тумор маркер ЦА 125 800
9 Тумор маркер ЦА 19-9 1.000
10 ЦЕА 800
11 Алфа фето протеин 800
12 ПСА 800
13 Кортизол 1.000
14 ДХЕА 1.000
15 Хемостаза 900
16 Д-димери 2.000
17 ХбА1ц 600
18 ХПВ Типизација 3.500
19 Хламидија ИгГ + ИгА 1.400
20 Хламидија цервикс PCR 1.500
21 Антифосфолипидни антитела 1.650
22 Фактор V Лајден 5.850
23 Крвна група и Rh 800
24 NeoBona 33.500
25 NeoBona напреден 36.500
26 Интолеранција на храна 12.000
27 TORCH 3.500
28 Neisseria gonorrhoeae 2.000
29 Хламидија + Уреоплазма пакет 2.000
30 Витамин Д 1.800
31 Витамин Б12 1.400
32 CRP 250
33 Mg(Ca) 120
34 Уреоплазма PCR 3.700
35 Брис од Уретра 900
36 Брис од Вулва 800
ХОРМОНИ
37 FSH 800
38 LH 800
39 Estradiol 800
40 Prolactin 800
41 Progesteron 800
42 Testosteron 900
43 Анти милеров хормон 4.100
44 Bhcg - крвен тест за бременост 1.000
45 TSH 800
46 FT4 800
47 Пакет хормони 3.000
СЕРОЛОШКИ АНАЛИЗИ
48 Анти - HIV 1+2+p24 800
49 HBsAg 800
50 Анти - HCV 800
БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА
51 Крвна слика 300
52 Седиментација 100
53 Урина 200
54 Гликемија 100
55 LDL и HDL холестерол 400
56 Холестерол 150
57 Триглицериди 100
58 Уреа 100
59 Креатинин 100
60 AST 100
61 ALT 100
62 Билирубин 180
63 Комплет лабораторија 1.500
64 Вадење на крв 200
Цените се во денари

Цените подлежат на промени.