Галерија

Специјализирана болница по гинекологија и акушерство Д-р Органџиски - Штип

Чекална

Болнички еднокреветни апартмани

Родилна сала

Гинеколошки Ординации

Лабораторија опремена со врвна опрема

Оперативен блок со 2 сали за операции

Неонатологија