Габриела Донев

✅️ Габриела Донев има завршено средно образование во СОУ ,,Јане Сандански" - Штип.
🔸️Дипломира на Универзитетот ,,Гоце Делчев” - Штип, насока: Акушерка.
🔸️Четиригодишно работно искуство во ЈЗУ Клиничка Болница - Штип, Оддел: Гинекологија и Акушерство.

Габриела Донев