Лилјана Јовчева

✅️ Лилјана Јовчева е дипломирана медицинска сестра на ВЗШ.
🔸️Има работено како стручен наставник по практична настава во СОУ ,,Јане Сандански" - Штип при што има реализирано бројни проектни активности од областа на гинекологијата и акушерството.
🔸️Има освоена прва награда на регионален натпревар со ученици од областа на Прва помош.
🔸️Има работено како мед. сестра во ПЗУ ,,Д-р Миташев".
🔸️Член на ЗМСТА.

Лилјана Јовчева