Д-р Љупка Лазарева

✅️ Д-р Љупка Лазарева 2015 год. завршува медицински факултет со признание за најдобар студент и положен државен испит.
✅️ Во 2016 год. се вработува како општ доктор во ПЗУ Д-р Драгица Атанасова, во исто време е ангажирана на факултетот за медицински науки како стручњак од пракса.
✅️ Во 2017 год. започнува специјализација по Гинекологија и акушерство, а во 2022 година положува специјалистички испит.
✅️ Од 2020 - 2022 год. е вработена како асистент на факултетот за медицински науки
✅️ Во текот на студирањето е дел од студентска пракса на факултетот за медицински науки во Самара, Русија.
✅️ Добитник е на SOE DAAD (Deutsher Akademischer Austauschdienst- German Academic Exchange Service) стипендија.
✅️ Учествува на голем број работилници од областа на Гинекологијата и акушерството меѓу кои:
- 6th Macedonian Ian Donald Course- Advances in ultrasound in obstetrics, Twin pregnancy- menagment, risks and challenges, First trimestar examination, 32nd World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Национална школа за колпоскопија во Белград и многу др.
✅️ Д-р Љупка Лазарева е перспективен лекар со искуство во водењето на нормално раѓање и породување со царски рез. Развојот го гледа и во лапароскопската и хистероскопската хорургија и секако во репродуктивната медицина и ин витро оплодувањето.

Д-р Љупка Лазарева