Д-р Надица Јосифова

✅️ Д-р Надица Јосифова специјалост педијатар, завршува медицински факултет (1997-2003) на универзитетот Св.Кирил и Методи во Скопје.
✅️ Од 2005-2008 година работи како општ лекар на Итната медицинска помош при Општа Болница Кочани.
✅️ 2014 година завршува специјализација по педијатрија со положен специјалистички испит кај Проф.Кочова, Проф. Фуштиќ и Проф. Тодоровски.
✅️ Целиот досегашен професионален ангажман го минува како болнички педијатар на детско одделение во Општа Болница Кочани како и неонатолошкиот дел при гинеколошко - акушерското одделение.
✅️ Има големо искуство со новородени бебиња и следење на нивниот пстродилен развој.
✅️ Присуствувала на бројни семинари, симпозиуми, работилници и конгреси од областа на педијатријата во Македонија и надвор од Македонија.
✅️ Ги поседува сите човечки квалитети за лекар - човечност, разбирање, професионалност и одговорност.

Д-р Надица Јосифова