Наташа Иванова

✅️ Наташа Иванова - ембриолог во одделот за ин витро во Специјална болница за гинекологија и акушерство Д-р Органџиски
✅️ Дипломиран инженер по биологија - биохемиско физиолошка насока.
✅️ Повеќе стручни усовршувања за Витрификација ( замрзнување ) и одмрзнување на јајцеклетки и ембриони во повеќе европски земји.
✅️ Долгогодишно работно искуство во ПЗУ Д-р Органџиски
✅️ Има учествувано во национални и меѓународни конгреси, симпозиуми, курсеви, тренинзи, работилници од областа на асистирани репродуктивни технологии и репродуктивната медицина.

Наташа Иванова