Татјана Митрев

✅️ Татјана Митрев има завршено средно образование во СОУ ,,Јане Сандански" - Штип.
🔸️Дипломира на Медицински факултет при Универзитетот ,,Гоце Делчев" - Штип.
🔸️Двегодишно работно искуство како медицинска сестра во Центар за дијализа ,,Diaverum" - Штип.
🔸️ Се здобива со сертификат од летна пракса во Самара Русија на ,,Клиники Самарског Государственного медицинског универзитета", 2019 год.
🔸️Има добиено дипломи од општински и државни натпревари и обуки за прва помош, Црвен крст - Штип.

Татјана Митрев