Татјана Панева

✅️ Татјана Панева е дипломирана акушерка.
🔸️ Има работено во: ПЗУ ,,Гинеко Филипс 2" Свети Николе; ПЗУ ,,Д-р Ленче Јанева" - Свети Николе; Итна медицинска помош, ЈЗУ ,,Прим. д-р Ѓорѓи Гаврилски", Свети Николе; ЈЗУ Специјализирана Болница по гинекологија и акушерство ,,Мајка Тереза", Чаир - Скопје.
🔸️Стекнат сертификат ,,Прва помош и Заштита при работа";
🔸️Сертификат ,,Школа за млади лидери";
🔸️Благодарница за учество на интернационален камп за младински активизам;
🔸️Учесник на Интернационална смотра на извидници како волонтер - медицинско лице;
🔸️Учесник во ,,Црвен крст" на ПХВ проект;
🔸️Член на тим за организација на настан ,,Натпревар по прва помош и заштита", Сојуз на Извидници.
🔸️Учество на Младинска конференција ,,Инклузивитет".
🔸️Секретар на Извиднички одред "Гоце Делчев";
🔸️Координатор за проекти во ,,Црвен крст" на РСМ.

Татјана Панева