Услуги

 • Нормално породување
 • Безболно породување
 • Породување со царски рез
 • Лапароскопски операции
 • Хистероскопски операции
 • Отворени гинеколошки операции
 • Хистероскопски скречинг за подобрување на имплантација на ембрионите
 • Дијагностичка хистероскопија
 • Ин витро оплодување
 • Инсеминации
 • Замрзнување на ембриони и сперматозоиди
 • Донорски програм со донирани сперматозоиди
 • Донорски програм со донирани јајцеклетки
 • Сите видови на ултразучен преглед 2D, 3D, 4D ултразвук
 • Следење на бременост од зачнување до породување
 • CTG на плодот
 • Колпоскопски преглед за откривање преканцерози на грлото на матката
 • Биопсија со ендоцервикална киретажа на цервикс
 • Полипектомија со ендоцервикална киретажа
 • LLETZ
 • Конизација
 • Абортус
 • Сите видови на лабораториски анализи