Специјализирана болница по гинекологија и акушерство Д-р Органџиски - Штип

Видеа од Специјализирана болница по гинекологија и акушерство Д-р Органџиски - Штип

Осигурување

✅️ Покривање на сите услуги преку #приватно #здравствено #осигурување

💥 Специјализираната болница по гинекологија и акушерство ,,Д-р Органџиски" - Штип има склучено договори за деловна соработка со повеќе осигурителни компании и тоа:

🔹️,,Евроинс Осигурување";

🔹️,,Кроација Осигурување";

🔹️,,Македонија Осигурување - Виена иншуренс груп";

🔹️,,Сава Осигурување";

🔹️,,Триглав осигурување";

🔹️,,Еуролинк осигурување";

🔹️,,Винер осигурување".

✅️ Отворени сме за склучување договори и со сите останати заинтересирани осигурителни компании.

🍀Нашата болница - ваш сигурен партнер на страната на вашето здравје...

✳️ За започнувањето на новиот живот, изберете ја Специјализираната болница по гинекологија и акушерство ,,Д-р Органџиски"!

#ОсигурителниКомпании #Соработка #ЗдравственоОсигурување #ПриватноОсигурување

#ПриватноЗдравствено #НоваБолница #НовиМожности #ВашПартнер #ГинекологијаИакушерство #ДокторОрганџиски #ОрганџискиШтип

☎️ 032 393 757 ; 078 393 757

.

.

.

.

.

✅️ Mbulimi i të gjitha shërbimeve nëpërmjet #sigurimit #shëndetësor #privat

💥 Spitali i specializuar për gjinekologji dhe obstetrikë "Dr. Organxhiski" - Shtip ka lidhur marrëveshje për bashkëpunim afarist me disa kompani sigurimesh, përkatësisht:

🔹️,,Sigurimi Euroins";

🔹️,,Sigurimi Kroacia";

🔹️,,Sigurimi Makedonia - Vienna Insurance Group”;

🔹️,,Sigurimi Sava”;

🔹️,,Sigurimi Triglav";

🔹️,,Sigurimi Eurolink”;

🔹️,,Sigurimi Wiener ”.

✅️ Jemi të hapur për të lidhur marveshje me të gjitha kompanitë e tjera të interesuara të sigurimit.

🍀Spitali ynë - partneri juaj i besueshëm në anën e shëndetit tuaj...

✳️ Për të filluar një jetë të re, zgjidhni Spitalin Special të Gjinekologjisë dhe Obstetrikës Dr. Organxhiski!

#Kompanitë_e_Sigurimit #Bashkëpunim #Sigurim_Shëndetësor #Sigurim_Privat

#ShëndetësiPrivate #Spital_i_Ri #Mundësi_të_Reja #Partneri_Juaj #Gjinekologji_dhe_Obstertikë #DoktorOrganxhiiski #OrganxhiskiShtip

☎️ 032 393 757 ; 078 393 757

Пакет услуги