Катерина Шаклева

✅️ Катарина Шаклева, Главна сестра на Болница Д-р Органџиски / Hospital Dr. Organdziski и анестезиолошка сестра.
✅️ Дипломирана медицинска сестра на ВЗШ;
✅️ Работно искуство: од 1999 до 2022 год. во Одделение за анестезија, реанимација и интензивно лекување Клиничка болница - Штип;
✅️ 14 години е главна сестра на Служба за анестезија, реанимација и интензивно лекување (САРИЛ);
✅️ Долгогодишен член на Здружението на медицински сестри и акушерки на град Штип;
✅️ Дел од основачите на Македонското здружение на медицински сестри на анестезија, реанимација и интензивна нега (МЗМСАРИН) од град Штип.
✅️ Член на Извршниот одбор на поранешното Здружение на анестетичари на Македонија;
✅️ Стекнати бројни сертификати и благодарници на општинско, републичко и меѓународно ниво, меѓу кои и:
🔹️Сертификат за учество на семинар ,,Управување со медицински отпад" (2013);
🔹️Сертификат за учество на Прва интернационална конференција на Високите школи и факултети од областа на сестринството (2014);
🔹️ Благодарница од ЗМСТА - Штип (2014);
🔹️Сертификат за учество на Конференција за документација на сестринска и акушерска нега (2014);
🔹️Сертификат за учество на Симпозиум со меѓународно учество ,,Медицинските сестри/акушерки - сила за промени. Ресурс од витално значење за здравјето" (2014);
🔹️ Сертификат од семинар ,,Managing of Human Resources for Health" (2015);
🔹️Сертификат од семинар ,,Care Excellence, Effective Communication and Patient Behavior in Therapy Adherence" (2015);
🔹️Сертификат за учество на Втора анестетичарка средба со меѓународно учество при ЗМСТАМ на Македонија под мото: ,,Континуирана едукација - императив за успешна пракса" (2019);
🔹️Сертификат за присуство на Конференцијата со поддршка на Кампањата ,,Nursung now" (2018);
🔹️Сертификат за учество на анестетичарска средба под мото ,,Медицинската сестра, анестетичар - вчера, денес и утре (2018) и многу други.
✅️ Учесник на едномесечна едукација во Истанбул, Турција, за ресорната област во која долгогодишно работи, ,,Florence Nightingale" (2012).

Катерина Шаклева