Сузана Белчева

✅️ Сузана Белчева, Одговорна сестра на Операциона сала во Болница Д-р Органџиски / Hospital Dr. Organdziski.
✅️ Работно искуство: 21 год. како инструментарка во ЈЗУ Клиничка болница - Штип и тоа:
🔹️од 2002 год. до 2015 год. во хируршки операциони сали;
🔹️4 години работно искуство како инструментарка во ГАО при Клиничка болница - Штип и пак во хируршки операциони сали во истата установа сè до јануари 2023 год.
✅️ Стекнати дипломи, сертификати, благодарници:
🔹️Пофалница од ЗМСТА на општина Штип;
🔹️Сертификат за ,,Енергетска ефикасност во здравствениот сектор";
🔹️Сертификат од ,,DSAM" - Скопје за учество на стручна средба за дезинфекција во здравствени уатанови;
🔹️Сертификат за завршена обука од областа на ендоскопска и оперативна урологија;
🔹️Сертификат од Групација ,,Flores Nightingale Hospital" - Турција;
✅️ Учествува на повеќе предавања од областа на ,,DSAM" и ЗМСТА.
✅️ 20 години е член во ЗМСТА.

Сузана Белчева